Uitvoering

De Stichting Landschap op je Bord is een sociale organisatie zonder winstoogmerk en bij uitstek een netwerkorganisatie.

Hiske Ridder geeft als initiatiefneemster geeft samen met medebestuurders  gerard Geijtenbeek en Marjolijn Lampe en gevoed door maatschappelijke vraagstukken, praktisch handen en voeten aan het initiëren van activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de Stichting.

Hiske Ridder, als kind altijd buiten en bij de buurman-stadsmelkveehouder ‘kind aan huis’. Studeerde Levensmiddelentechnologie en Tropische Landbouw (Deventer). Werkt nu als zelfstandig adviseur/projectleider aan systeem- en organisatievraagstukken op het gebied van gemeenschapsopbouw, duurzame voedselketen en ruimtelijke inrichting. Geeft in projecten ruimte aan individuen, partijen en verbanden. Begeleidt de zoektocht naar gezamenlijkheid en diversiteit. Werkprincipe: samenhang ontstaat door actie, ruimte en kennis delen en ieder verantwoordelijk maken voor proces en resultaat.

Gerard Geijtenbeek

Marjolijn Lampe