Waarom

Gescheiden

Binnen de werelden van voedsel, landschap en maatschappij werken tal van professionals binnen gescheiden sectoren en disciplines. Ze hebben allen eigen taalgebruik en ontwikkelen eigen doelstellingen.

Er zijn grofweg zeven domeinen aan te wijzen waarbinnen deze professionals hun werk doen.

 1. Landschap
 2. Water
 3. Natuur
 4. Voedselproductie
 5. Ruimtelijke Ontwikkeling
 6. Gastronomie
 7. Maatschappij.

Een zachtste domein doet steeds vaker haar opwachting: gezondheid.

De hedendaagse scheiding tussen deze verschillende domeinen (in zowel politiek, beleid, onderwijs als uitvoering) werkt polarisatie in de hand, blokkeert het doorstromen kennis en kunde en voorkomt onderlinge kruisbestuiving (innovatie). Het is weer tijd om van elkaar te leren, samen te innoveren, samen op te trekken en van elkaars vakmanschap te genieten!

Verbonden

Landschap op je bord zorgt dat professionals uit de zeven domeinen beter in staat worden verbindingen te leggen tussen landschap, voedsel en maatschappij door – horizontaal – van elkaar leren. Binnen deze domeinen spelen de discussies over de verduurzaming van voedsel, een duurzame ontwikkeling van het landschap en de maatschappelijke betekenis van voedsel al langer. Daarbij wordt echter vaak vergeten een verbinding te maken.

Bijvoorbeeld

 • Het domein van de gastronomie is nu sterk gericht op de culinaire kwaliteit van het voedsel.
 • Het domein van voedselproductie focust op kostenefficiency, kwantiteit en kwaliteit
 • De ruimtelijke ontwikkeling is vooral bezig met de ingewikkelde ruimtelijke verdeling van maatschappelijke (zowel publieke als private) functies van het landschap.
 • In de wereld van de natuur staan beheer en behoud, ecologische, cultuurhistorische, hydrologische en milieumatige aspecten hoog (eenzijdig?) in het vaandel.
 • Professionals in Landschap richten zich – meer en meer – op beheer en behoud dat staat in het teken van meerwaarde, tevens publiek en privaat, voor de (be)zoekende mens.
 • Het sociale domein – de maatschappij – in relatie tot “Landschap op je Bord” is pluriform. Gezondheid, leefbaarheid, sociale cohesie, geluk … zijn belangrijke thema’s en vraagstukken

Door een verbinding te leggen tussen bijvoorbeeld de chef-kok en de natuurbeheerder komen andere kwaliteiten van al deze domeinen naar boven, die een verrijking vormen voor zowel de culinaire beleving in een restaurant als de landschappelijke beleving.