Financiering

De Stichting Landschap op je Bord heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Het werkkapitaal van de stichting zal worden gevormd door:

  • subsidies en donaties;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • alle andere verkrijgingen en baten.