Organisatie

De stichting Landschap op je Bord is een netwerkorganisatie. Zij kent een bestuur en een klein uitvoeringsorgaan. Afhankelijk van de activiteiten worden samenwerkingsverbanden gevormd. De financiering van activiteiten verschilt per activiteit.