Nieuws

 • Leren en openstaan

  In oktober en november 2016 verbleef ik ruim 3 weken in Bhutan. Over de aanleiding, de voorbereidingen, het verblijf en hoe verder vertel ik in de juni 2017 nieuwsbrief van het Boeddhistisch Centrum Haaglanden. Lees hier het Interview Bhutan. 

  Hier vertel ik over dat openstaan en ergens voor staan best lastig is.

   

 • Voedseltop

Op donderdag 26 januari 2017 vond in Den Haag de Voedseltop plaats. Veel aandacht voor ‘producten’ waardoor aandacht voor het samenspel tussen landschap, natuur, water, landbouw en voedsel naar mijn idee een beetje op de achtergrond raakte.

De kwaliteit, hoeveelheid, waarde en duurzaamheid van het voedsel op je bord is een resultaat van een complex en bijzonder samenspel. Een samenspel tussen ecologie, sociologie en economie, met als bindende factor de (professionele) mens.

Goed voedsel produceren begint met het kennis en begrip voor elkaars vakmanschap en belangen. Het rapport ‘Wat ligt er op ons Bord’ van het RIVM geeft een mooi doorkijkje naar het integrale samenspel. Selectief snoepen uit dit rapport is zonde en een gemiste kans.

We hebben elkaar nodig!

 

 • Woensdag 7 september 2016: bestuur voltallig!

Rutger van Soelen, Hans Rutten en Arie Van Den Brand Brand hebben zich als bestuursleden verbonden aan Stichting Landschap op je Bord.

Domeinen, professionals en vakmanschap op praktische, strategische en systemische wijze verbinden. Rutger, Arie en Hans zetten hun denken, doen en netwerk samen met Hiske Ridder in om de verbindingen op deze verschillen niveau’s te realiseren.

Eerste plannen en afspraken staan, natuurlijk ondergenot van samen goed eten bij ‘De nieuwe proef’ in Spierdijk.
Wordt vervolgd.

Het zijn van een Stichting is geen doel op zich. We hebben voor deze rechtsvorm gekozen omdat wij daarmee duidelijk maken een maatschappelijke en sociale organisatie zonder winstoogmerk te zijn. Daarnaast maakt het ‘zijn’ van een Stichting het samenwerken met anderen, bijvoorbeeld fondsen of andere sociale organisaties, soms makkelijker.

Vragen, meedoen en/of mooie voorstellen? Laat het weten, van harte welkom! Mail naar hiske@conpuls.nl of bel 06 17391430.

 

 • Over de grens kijken

Wat & wie spelen een rol bij duurzaam, toegankelijk en zelfvoorzienend landschap op je bord? In deze korte docu uit Bhutan worden zowel dilemma’s als vertrouwen in het doorzettingsvermogen besproken. Landschap (blijvend) op je Bord gaat niet zomaar, gaat niet vanzelf en is niet vanzelfsprekend.
We hebben – hoe we het ook willen vormgeven en invullen – elkaars kennis, kunde en soms ook doorzettingsvermogen nodig om dat te bereiken.

Wil jij verkennen en aan de slag met wat de ander jou te bieden heeft en wat jij de ander te bieden hebt? Neem dan contact met ons op.

 

 • Zomer 2016

Beste geïnteresseerden,

Vakantietijd is vaak wat meer tijd. Tijd voor elkaar, tijd om te lezen, tijd om te kijken, tijd om ……… Graag informeer ik jullie over een aantal ontwikkelingen bij Landschap op je Bord.

Praktijkdagen op Maat

Samenwerken begint met begrip voor elkaars vakmanschap en belangen. Ontmoeten is ‘Van onschatbare waarde’. Praktijkdagen Landschap op je Bord bieden je tijd voor elkaar en voedsel voor hoofd, hart en ziel voor jezelf.

Stichting Landschap op je Bord organiseert Praktijkdagen speciaal op maat voor jouw beleids-, onderwijs- projectteam (overheid, bedrijfsleven, NGO). Laat je verrassen en verrijken. Bekijk een kansen of knelpunten vanuit een andere invalshoek, vanuit de kijkrichting van een collega vakman. Meer informatie? https://landschapopjebord.nl/nieuwe-verbindingen/leren/

Van de Praktijkdag Brandrood Wit is een korte registratie gemaakt. Professionals en geïnteresseerden nemen elkaar mee in en naar elkaars wereld: Hoe zijn we verbonden, hoe kunnen we van elkaar leren? https://www.youtube.com/watch?v=I-PJD6sFkIM&sns=em

– Praktijken delen, Praktijken begrijpen.

In mijn beroepspraktijk beland ik nog regelmatig rond te tafel met mensen die het niet met elkaar eens zijn. Vaak blijkt na navraag dat de tafelgenoten weinig tot niets van elkaars werk- en beroepspraktijk weten. Het conflict, een verschil in belangen, wordt heel anders bekeken en de mogelijkheden voor ‘oplossingen’ worden ruimer wanneer je elkaars beroepspraktijk wel kent. Soms is het niet direct mogelijk elkaar in eigen praktijk te ontmoeten. Dan is er een andere mogelijkheid: haal de praktijk naar je toe.

IMG_9895

Heeft u een vraag, wilt u samen leren en/of is er een (gebieds)conflict? Landschap op je Bord biedt de mogelijkheid belanghebbenden/professionals in hun praktijk en met hun praktijk te interviewen. De interviews en de praktijken worden op film vastgelegd en worden in gezamenlijkheid gedeeld, bekeken en besproken. Wat leren van elkaar? Begrijpen we elkaar? Hoe gaan we verder.

Deze werkwijze, een vorm van ‘leren op afstand’ en ‘leven lang leren’, is flexibel vorm te geven en ook erg geschikt in het onderwijs. Bekijk als voorbeeld de opnames die we gemaakt hebben in de praktijk van Barbara en Jan Rodenburg, kustvissers. De registratie is zonder specifieke aanleiding gemaakt, het is luisteren naar wat zij te vertellen hebben. https://www.youtube.com/watch?v=RDppYPI-Wfo

Nu, in een tijd waarin verschillende NGO’s en vissers over elkaar heen buitelen en overheden zoeken naar goede input voor beleid, is luisteren naar elkaar, leren van elkaar des te belangrijker.

Afgelopen juni en juli hebben we in opdracht van een groep Kust- en binnenvissers 10 collega’s uit de visserij en landbouw geïnterviewd over de betekenis en uitvoering van educatieve activiteiten voor henzelf en hun bedrijf. De vissers benutten de interviews om naar zichzelf en hun bedrijfspraktijk te kijken en te ontdekken wat wel/niet past. Peer to Peer leren, ook waar het niet altijd mogelijk is elkaar te ontmoeten en bezoeken. De aanpak wordt zeer gewaardeerd.

Mogelijkheden van het visueel leren doorspreken? Aarzel niet contact op te nemen.

– Landschap op je Bord wordt een Stichting

Hans Rutten, Rutger van Soelen en Arie van den Brand ondertekenen als bestuursleden begin september de akte van oprichting van Stichting Landschap op je Bord. Zij onderschrijven en steunen de achtergrond, doelstellingen en werkwijzen van Landschap op je Bord. Zij stellen hun kennis, kunde en ervaring beschikbaar bij het verder vormgeven van activiteiten en het samenwerken met jullie.

Het oprichten van een Stichting is geen doel. Het is een manier om onze social georiënteerde werkwijze zonder winstoogmerk, formeel en informeel te benadrukken. Via de website http://www.landschapopjeBord.nl, een informatiebron blijvend in ontwikkeling, is verdere achtergrondinformatie te vinden.

– Ruimte voor Contact

Graag houden wij contact met jullie, we horen graag hoe we voor jou en voor elkaar van betekenis kunnen zijn.

Een prettige vakantietijd, tijd voor jezelf en elkaar.

 

 

Hartelijke groet,

Hiske Ridder – Connecting people and business in landscape, nature, agriculture and food culture

Mobiel: 06 17391430

Twitter: @hiskeridder @landschapbord

FaceBook: Hiske Ridder

Website: http://www.landschapopjebord.nl