Welkom!

In 2022 wordt de website van de Stichting Landschap op je Bord vernieuwd!

Het uitgangspunt, de relatie tussen Landschap waar mensen wonen, werken en verblijven en Voedsel, blijft!

bij Landschap op je Bord!

De Stichting Landschap op je bord werkt op veelzijdige wijze en op verschillende niveaus aan interactie tussen vakmanschap in de domeinen Landschap – Natuur – Voedselproductie – Ruimtelijke Ontwikkeling – Gastronomie & Maatschappij. De werkwijze is vernieuwend en geeft op praktische wijze invulling aan de actuele maatschappelijke discussie over de duurzame relatie tussen landschap, voedsel en maatschappij. De betrokkenheid van professional, consument en burger bij de productie, de bereiding en de kwaliteiten van het voedsel en het beheer, de bescherming en de ontwikkeling van het landschap staan steeds in de basis van onze zoektocht, vormgeving en uitvoering.

logo-landschapopjebord

De Stichting Landschap op je Bord richt zich op de nieuwe vormen contact tussen professionals, van ondernemerschap en ‘echte economie’ (zie Arnold Heertje). Daarbij ligt de nadruk niet alleen op het denken in termen van kringlopen van productie en geld, maar ook op het verkorten van de ketens tussen het landschap, het eten op het bord, de maatschappelijke betekenis van voedsel, ‘samen goed eten’, gezondheid en de transparantie over de herkomst van ons voedsel. Het gaat over mensen en de band van mensen met hun omgeving.

Meest recente berichten

Ruimte voor verandering – Aandacht voor het landbouwonderwijs

In heel korte tijd zijn er in verschillende – niet boeren – media stukken verschenen over de haalbaarheid van natuurinclusieve landbouw. De meest pragmatische stond in het Financieel dagblad van 27 maart 2018: Betaal allemaal 2% meer voor je voedsel en zorg dat deze 2% bij de boer terecht komt en dan…. Past de productie per … Meer lezen over Ruimte voor verandering – Aandacht voor het landbouwonderwijs

Praktijkdag Wilde eend, 10 maart 2018

Kwetsbaar vanzelfsprekend is de ondertitel van de Praktijkdag Wilde eend op zaterdag 10 maart 2018. Een bijzondere zoektocht, dat was het.. Eenjarige twijgen zoeken voor het vlechten van eendenkorven. Bosjes genoeg maar geschikte bosjes met de voldoende soepele eenjarige tenen hebben we niet kunnen vinden. Achterstallig onderhoud en het verdwijnen van de functionele prikkel deze … Meer lezen over Praktijkdag Wilde eend, 10 maart 2018

Meer berichten