Waartoe

Professionals leren van professionals, vakmensen van vakmensen, mensen van … mensen. Het is niet makkelijk om ‘het landschap’ op je bord te laten verschijnen. Het vergt van de professionals uit alle zeven de domeinen veel bijzondere vakkennis, ervaring en samenwerking. Samenwerking vergt van mensen dat ze open staan voor elkaar, voor elkaars kennis, voor elkaars ervaring en voor elkaars mening, en weg blijven van de polarisatie.

De Stichting Landschap op je Bord ontwikkelt en voert activiteiten uit die ruimte geven aan contact. We entameren een professionele discussie tussen praktijkmensen en beleidsmakers – en alles wat daar tussen zit – waarbij alle perspectiefverschillen juist tot nieuwe kennis en ervaring zal leiden, zowel praktisch als beleidsmatig.

Leven Lang Leren

De Stichting Landschap op je bord richt zich op kennisuitwisseling tussen professionals, en past daarmee bij de inspanningen die in het onderwijs worden gedaan om mensen te stimuleren hun leven lang te leren. Landschap op je bord sluit bijvoorbeeld goed aan bij de vier basisfuncties die de Onderwijsraad.

  • Reparatie: wie geen opleiding heeft gevolgd op jonge leeftijd, moet dat later als nog kunnen doen.
  • Wisseling in loopbaan: wie er pas op latere leeftijd achter komt dat hij iets anders wil doen of talenten ontdekt, moet een opleiding kunnen volgen om een switch te maken.
  • Bij de tijd blijven en vooruitkomen in de samenleving: volwassenen hun kennis en competenties actueel kunnen houden om zo hun arbeidsmarktpositie op peil te houden en te werken aan verbetering van hun positie.
  • Sociaal-culturele en persoonlijke functie: mensen leren niet alleen voor hun arbeidsloopbaan, maar ook om zich in algemene zin te blijven ontwikkelen.