Werkwijze

Achtergrond

De werelden van voedsel, landschap en maatschappij zijn na de tweede wereld oorlog praktisch en beleidsmatig strikt van elkaar gescheiden geraakt.

– Mensen die over voedsel praten, die het eten klaarmaken, die voedsel produceren en verkopen, die voedselbeleid maken, hebben het bijna nooit over het landschap waarin dat voedsel wordt geproduceerd.
– Mensen die over landschap praten, die natuur beheren, die waterbeheer doen, die landschapsbeleid maken, hebben het bijna nooit over het voedsel dat in ons (cultuur)landschap wordt geproduceerd.
– Mensen die over (be)leefbare omgeving en gezondheid praten zoeken zelfs elkaar niet op….

Specialisatie en industrialisatie hebben ons veel voorspoed (economische groei) en welzijn (nooit meer honger) gebracht. De keerzijde wordt ook meer en meer zichtbaar: Het ontstaan van een maatschappelijke discussie over voedsel, landschap en maatschappij als strikt van elkaar gescheiden werelden, ontstaat er onbegrip, miscommunicatie en polarisatie.

Maatschappelijke relevantie

De Stichting Landschap op je bord werkt op veelzijdige wijze en op verschillende niveaus aan interactie van vakmanschap en professionaliteit binnen en tussen de zes domeinen. We sluiten daarmee aan bij de actuele maatschappelijke discussie over de duurzame relatie tussen landschap, voedsel en de betrokkenheid van de consument en burger bij de productie, de bereiding en de kwaliteiten van het voedsel en het beheer, de bescherming en de ontwikkeling van het landschap.

De Stichting Landschap op je bord richt zich daarom ook op de nieuwe vormen van ondernemerschap en economie, waarbij de nadruk niet alleen ligt op het denken in termen van kringlopen van productie en geld, maar ook op het verkorten van de ketens tussen het landschap en het eten op het bord, de veelzijdige maatschappelijke betekenis van voedsel en ‘samen goed eten’ en de transparantie over de herkomst van voedsel.

Lees hier verder over het hoe, waarom en waartoe