Bestuur

Het bestuur van de Stichting Landschap op je Bord wordt momenteel gevormd door

  • Hiske Ridder – voorzitter
  • Gerard Geijtenbeek – penningmeester
  • Marjolijn Lampe – algemeen bestuurder