Leren voor de Toekomst

Voor elkaar leren –
Systeem, organisatie- en kennisontwikkeling
: Professionals uit de zes domeinen inspireren tot samenwerking en kennisuitwisseling. Komen tot nieuwe dynamische kennis-, kunde- en praktijknetwerken!