Kleinschalige kustvissers op de kaart

Augustus 2015 waren we 4 dagen gast op de TS31 bij Jan en Barbara Rodenburg. Naast veel gezelligheid, lekker eten was het hard werken (voor hun ook dagelijkse kost) en verhalen delen over verleden, heden en toekomst van de kleinschalige kustvisserij. Een korte registratie – gemaakt door Sabine Eijkholt – van een aantal van deze verhalen tref je hier aan: kleinschalige kustvissers TS31 aan het woord

In 2016 zijn we met meer kleinschalige kustvissers in gesprek gegaan en momenteel werken we aan een plan deze visserij “beter op de kaart” te zetten”. We houden je op de hoogte!

 

Praktijkdagen klaar voor Toekomst

Afgelopen jaar – het eerste jaar waarin Praktijkdagen zijn georganiseerd- zijn met een groot aantal partners  10 (!) Praktijkdagen Landschap op je Bord georganiseerd!
En.. wat hebben de vele deelnemers genoten van alle kennis, kunde en verhalen! Meegenomen worden in de relatie en het (vergeten, verborgen en prachtige) samenspel tussen landschap, natuur, landbouw, voedsel en gastronomie.
Iedere keer verrast worden door elkaars vakmanschap en hoe het verbinden ervan leidt tot beweging, innovatie en wederzijds begrip.

Het komende jaar blijft de organisatie van Praktijkdagen Landschap op je Bord op de agenda staan! De wijze van organiseren gaat wel veranderen: We gaan de dagen in opdracht organiseren. Scholen, bedrijven, overheden, NGO’s … bieden wij vanaf nu Praktijkdagen Op Maat aan. Afhankelijk van de leer- of beleidsvraag wordt de Praktijkdag samengesteld en – hopelijk ook weer met jullie – uitgevoerd.

Om het organiseren van Praktijkdagen Op Maat – bijvoorbeeld voor het onderwijs en andere financieel minder draagkrachtige organisaties – financieel beter haalbaar te maken is de Stichting Landschap op je Bord opgericht. Mocht het nodig zijn dan kijken we of er fondsen zijn die de uitvoering, het samen leren in en van de praktijk, mogelijk maakt.

De Stichting Landschap op je Bord zal ook andere initiatieven en activiteiten die bijdragen aan een vruchtbaar samenspel tussen landschap, natuur, landbouw, voedsel en gastronomie gaan ontwikkelen. Activiteiten gaan we via onderstaande 3 lijnen ontwikkelen, opzetten en uitvoeren.

1. Leren van het nu – van elkaar leren – kennisdelen. Het visualiseren van de ambachtelijke, culinaire en landschappelijke kennis en ervaring van chef-koks en voedselproducenten (ook de jagers, verzamelaars, en vissers) en -verwerkers in hun netwerk; Kennis en kunde wordt deelbaar!
2. Leren door te doen – met elkaar leren – kennisdoorstroming. Het uitwisselen van deze kennis en ervaring via praktijkgerichte bijeenkomsten (o.a. Praktijkdagen) en interactieve kennisuitwisseling. Kennis en kunde wordt gedeeld!
3. Leren voor de toekomst – voor elkaar leren – systeem, organisatie- en kennisontwikkeling: Professionals uit de zes domeinen inspireren tot samenwerking en kennisuitwisseling. Komen tot nieuwe dynamische kennis-, kunde- en praktijknetwerken!

Wil je meedenken, -doen? Heb je een vraag idee, suggestie of plan?
Trek bij Hiske aan de bel en laat het  weten!

We kijken uit naar een nieuw of vervolg van onze samenwerking!

Bestuur Stichting bijna gevormd!

Op dinsdag 31 mei 2016 hebben 2 van de 3 bestuursleden aangegeven graag hun handtekening willen zetten onder de acte van oprichting Stichting Landschap op je Bord gezet. We gaan de komende periode op zoek naar een derde bestuurslid.

  • Rutger van Soelen (voorzitter)
  • Hans Rutten (secretaris)
  • < bestuurslid 3, met affiniteit (volwassenen)onderwijs, leven lang leren>

De Stichting is een netwerk organisatie. De dagelijkse uitvoering is in handen van Hiske Ridder.

 

Praktijkdag KringloopPuzzel 7 juni 2016

Om in kringlopen te kunnen werken -inhoud te geven aan circulair denken en doen -, is snappen hoe systemen werken en elkaars vakmanschap (er)kennen essentieel.
En dat is – in een wereld waarin specialisatie en een verticaal georganiseerd beleids- en kennissysteem bijna tot in de finesses is geïmplementeerd – niet eens zo makkelijk.
Het begint bij ruimte geven aan contact en elkaar ontmoeten in elkaars wereld
Daarom nodig ik van harte uit deel te nemen aan de Praktijkdag KringloopPuzzel op dinsdag 7 juni.
Deze Praktijkdag ontmoet u naast aantal kringloopdenkers en –doeners vooral ook elkaar!

Achtergrond, programma en praktische informatie tref je hier:
http://praktijkdagen.info/praktijkdag/kringlooppuzzel/

 

Praktijkdag Brandrood Wit 24 mei 2016

Beste oud-deelnemers, geïnteresseerden en netwerkcontacten,
Graag attendeer ik jullie op onderstaande Praktijkdag Landschap op je Bord.

Op hoeveel manieren is het mogelijk ‘vruchten te plukken’ van een goede samenwerking tussen een landschapsbeheerder, boer, kaasmaker, chef-kok en … elkaar?
In het mooie Sallandse Overijssel – te beginnen bij Centrum voor Ambachtelijke Streekproducten De Oorsprong Schalkhaar en in de middag te eindigen bij restaurant het Arsenaal Deventer –  gaan we het tijdsen de Praktijkdag Brandrood Wit op dinsdag 24 mei ontdekken!

Achtergrond, programma en praktische informatie tref je hier:
http://praktijkdagen.info/praktijkdag/brandrood-wit/

Je komst wordt door iedereen gewaardeerd.
Delen onder je netwerkcontacten? Graag!
Vragen? Aarzel niet contact op te nemen.

Hartelijke groet!

Hiske Ridder
Connecting people in landscape, nature, agriculture and food culture
Mobiel: 06 17391430
Twitter: @landschapbord
Website: http://www.praktijkdagen.info