Nieuws Zomer 2016

Beste geïnteresseerden,

Vakantietijd is vaak wat meer tijd. Tijd voor elkaar, tijd om te lezen, tijd om te kijken, tijd om ………

Graag informeer ik jullie over een aantal ontwikkelingen bij Landschap op je Bord.

Praktijkdagen op Maat

Samenwerken begint met begrip voor elkaars vakmanschap en belangen. Ontmoeten is ‘Van onschatbare waarde’. Praktijkdagen Landschap op je Bord bieden je tijd voor elkaar en voedsel voor hoofd, hart en ziel voor jezelf.

Stichting Landschap op je Bord organiseert Praktijkdagen speciaal op maat voor jouw beleids-, onderwijs- projectteam (overheid, bedrijfsleven, NGO). Laat je verrassen en verrijken. Bekijk een kansen of knelpunten vanuit een andere invalshoek, vanuit de kijkrichting van een collega vakman.Meer informatie? https://landschapopjebord.nl/nieuwe-verbindingen/leren/

Van de Praktijkdag Brandrood Wit is een korte registratie gemaakt. Professionals en geïnteresseerden nemen elkaar mee in en naar elkaars wereld: Hoe zijn we verbonden, hoe kunnen we van elkaar leren?https://www.youtube.com/watch?v=I-PJD6sFkIM&sns=em

Praktijken delen, Praktijken begrijpen.

In mijn beroepspraktijk beland ik nog regelmatig rond te tafel met mensen die het niet met elkaar eens zijn. Vaak blijkt na navraag dat de tafelgenoten weinig tot niets van elkaars werk- en beroepspraktijk weten. Het conflict, een verschil in belangen, wordt heel anders bekeken en de mogelijkheden voor ‘oplossingen’ worden ruimer wanneer je elkaars beroepspraktijk wel kent. Soms is het niet direct mogelijk elkaar in eigen praktijk te ontmoeten. Dan is er een andere mogelijkheid: haal de praktijk naar je toe.

Heeft u een vraag, wilt u samen leren en/of is er een (gebieds)conflict? Landschap op je Bord biedt de mogelijkheid belanghebbenden/professionals in hun praktijk en met hun praktijk te interviewen. De interviews en de praktijken worden op film vastgelegd en worden in gezamenlijkheid gedeeld, bekeken en besproken. Wat leren van elkaar? Begrijpen we elkaar? Hoe gaan we verder.

Deze werkwijze, een vorm van ‘leren op afstand’ en ‘leven lang leren’, is flexibel vorm te geven en ook erg geschikt in het onderwijs. Bekijk als voorbeeld de opnames die we gemaakt hebben in de praktijk van Barbara en Jan Rodenburg, kustvissers. De registratie is zonder specifieke aanleiding gemaakt, het is luisteren naar wat zij te vertellen hebben. https://www.youtube.com/watch?v=RDppYPI-Wfo Nu, in een tijd waarin verschillende NGO’s en vissers over elkaar heen buitelen en overheden zoeken naar goede input voor beleid, is luisteren naar elkaar, leren van elkaar des te belangrijker.

Afgelopen juni en juli hebben we in opdracht van een groep Kust- en binnenvissers 10 collega’s uit de visserij en landbouw geïnterviewd over de betekenis en uitvoering van educatieve activiteiten voor henzelf en hun bedrijf.  De vissers benutten de interviews om naar zichzelf en hun bedrijfspraktijk te kijken en te ontdekken wat wel/niet past. Peer to Peer leren, ook waar het niet altijd mogelijk is elkaar te ontmoeten en bezoeken.  De aanpak wordt zeer gewaardeerd.

Mogelijkheden van het visueel leren doorspreken? Aarzel niet contact op te nemen.

Landschap op je Bord wordt een Stichting

Hans Rutten, Rutger van Soelen en Arie van den Brand ondertekenen als bestuursleden begin september de akte van oprichting van Stichting Landschap op je Bord. Zij onderschrijven en steunen de achtergrond, doelstellingen en werkwijzen van Landschap op je Bord. Zij stellen hun kennis, kunde en ervaring beschikbaar bij het verder vormgeven van activiteiten en het samenwerken met jullie.

Het oprichten van een Stichting is geen doel. Het is een manier om onze social georiënteerde werkwijze zonder winstoogmerk, formeel en informeel te benadrukken.  Via de website www.landschapopjeBord.nl, een informatiebron blijvend in ontwikkeling, is verdere achtergrondinformatie te vinden.

Ruimte voor Contact

Graag houden wij contact met jullie, we horen graag hoe we voor jou en voor elkaar van betekenis kunnen zijn.

Een prettige vakantietijd, tijd voor jezelf en elkaar.

 

Hartelijke groet,

Hiske Ridder – Connecting people and business in  landscape, nature, agriculture and food culture

Mobiel: 06 17391430

Twitter: @hiskeridder @landschapbord

FaceBook:  Hiske Ridder

Website: www.landschapopjebord.nl

Kleinschalige kustvissers op de kaart

Augustus 2015 waren we 4 dagen gast op de TS31 bij Jan en Barbara Rodenburg. Naast veel gezelligheid, lekker eten was het hard werken (voor hun ook dagelijkse kost) en verhalen delen over verleden, heden en toekomst van de kleinschalige kustvisserij. Een korte registratie – gemaakt door Sabine Eijkholt – van een aantal van deze verhalen tref je hier aan: kleinschalige kustvissers TS31 aan het woord

In 2016 zijn we met meer kleinschalige kustvissers in gesprek gegaan en momenteel werken we aan een plan deze visserij “beter op de kaart” te zetten”. We houden je op de hoogte!

 

Praktijkdagen klaar voor Toekomst

Afgelopen jaar – het eerste jaar waarin Praktijkdagen zijn georganiseerd- zijn met een groot aantal partners  10 (!) Praktijkdagen Landschap op je Bord georganiseerd!
En.. wat hebben de vele deelnemers genoten van alle kennis, kunde en verhalen! Meegenomen worden in de relatie en het (vergeten, verborgen en prachtige) samenspel tussen landschap, natuur, landbouw, voedsel en gastronomie.
Iedere keer verrast worden door elkaars vakmanschap en hoe het verbinden ervan leidt tot beweging, innovatie en wederzijds begrip.

Het komende jaar blijft de organisatie van Praktijkdagen Landschap op je Bord op de agenda staan! De wijze van organiseren gaat wel veranderen: We gaan de dagen in opdracht organiseren. Scholen, bedrijven, overheden, NGO’s … bieden wij vanaf nu Praktijkdagen Op Maat aan. Afhankelijk van de leer- of beleidsvraag wordt de Praktijkdag samengesteld en – hopelijk ook weer met jullie – uitgevoerd.

Om het organiseren van Praktijkdagen Op Maat – bijvoorbeeld voor het onderwijs en andere financieel minder draagkrachtige organisaties – financieel beter haalbaar te maken is de Stichting Landschap op je Bord opgericht. Mocht het nodig zijn dan kijken we of er fondsen zijn die de uitvoering, het samen leren in en van de praktijk, mogelijk maakt.

De Stichting Landschap op je Bord zal ook andere initiatieven en activiteiten die bijdragen aan een vruchtbaar samenspel tussen landschap, natuur, landbouw, voedsel en gastronomie gaan ontwikkelen. Activiteiten gaan we via onderstaande 3 lijnen ontwikkelen, opzetten en uitvoeren.

1. Leren van het nu – van elkaar leren – kennisdelen. Het visualiseren van de ambachtelijke, culinaire en landschappelijke kennis en ervaring van chef-koks en voedselproducenten (ook de jagers, verzamelaars, en vissers) en -verwerkers in hun netwerk; Kennis en kunde wordt deelbaar!
2. Leren door te doen – met elkaar leren – kennisdoorstroming. Het uitwisselen van deze kennis en ervaring via praktijkgerichte bijeenkomsten (o.a. Praktijkdagen) en interactieve kennisuitwisseling. Kennis en kunde wordt gedeeld!
3. Leren voor de toekomst – voor elkaar leren – systeem, organisatie- en kennisontwikkeling: Professionals uit de zes domeinen inspireren tot samenwerking en kennisuitwisseling. Komen tot nieuwe dynamische kennis-, kunde- en praktijknetwerken!

Wil je meedenken, -doen? Heb je een vraag idee, suggestie of plan?
Trek bij Hiske aan de bel en laat het  weten!

We kijken uit naar een nieuw of vervolg van onze samenwerking!

Bestuur Stichting bijna gevormd!

Op dinsdag 31 mei 2016 hebben 2 van de 3 bestuursleden aangegeven graag hun handtekening willen zetten onder de acte van oprichting Stichting Landschap op je Bord gezet. We gaan de komende periode op zoek naar een derde bestuurslid.

  • Rutger van Soelen (voorzitter)
  • Hans Rutten (secretaris)
  • < bestuurslid 3, met affiniteit (volwassenen)onderwijs, leven lang leren>

De Stichting is een netwerk organisatie. De dagelijkse uitvoering is in handen van Hiske Ridder.

 

Praktijkdag KringloopPuzzel 7 juni 2016

Om in kringlopen te kunnen werken -inhoud te geven aan circulair denken en doen -, is snappen hoe systemen werken en elkaars vakmanschap (er)kennen essentieel.
En dat is – in een wereld waarin specialisatie en een verticaal georganiseerd beleids- en kennissysteem bijna tot in de finesses is geïmplementeerd – niet eens zo makkelijk.
Het begint bij ruimte geven aan contact en elkaar ontmoeten in elkaars wereld
Daarom nodig ik van harte uit deel te nemen aan de Praktijkdag KringloopPuzzel op dinsdag 7 juni.
Deze Praktijkdag ontmoet u naast aantal kringloopdenkers en –doeners vooral ook elkaar!

Achtergrond, programma en praktische informatie tref je hier:

KringloopPuzzel

 

Praktijkdag Brandrood Wit 24 mei 2016

Beste oud-deelnemers, geïnteresseerden en netwerkcontacten,
Graag attendeer ik jullie op onderstaande Praktijkdag Landschap op je Bord.

Op hoeveel manieren is het mogelijk ‘vruchten te plukken’ van een goede samenwerking tussen een landschapsbeheerder, boer, kaasmaker, chef-kok en … elkaar?
In het mooie Sallandse Overijssel – te beginnen bij Centrum voor Ambachtelijke Streekproducten De Oorsprong Schalkhaar en in de middag te eindigen bij restaurant het Arsenaal Deventer –  gaan we het tijdsen de Praktijkdag Brandrood Wit op dinsdag 24 mei ontdekken!

Achtergrond, programma en praktische informatie tref je hier:
http://praktijkdagen.info/praktijkdag/brandrood-wit/

Je komst wordt door iedereen gewaardeerd.
Delen onder je netwerkcontacten? Graag!
Vragen? Aarzel niet contact op te nemen.

Hartelijke groet!

Hiske Ridder
Connecting people in landscape, nature, agriculture and food culture
Mobiel: 06 17391430
Twitter: @landschapbord
Website: http://www.praktijkdagen.info