Ruimte voor verandering – Aandacht voor het landbouwonderwijs

In heel korte tijd zijn er in verschillende – niet boeren – media stukken verschenen over de haalbaarheid van natuurinclusieve landbouw. De meest pragmatische stond in het Financieel dagblad van 27 maart 2018: Betaal allemaal 2% meer voor je voedsel en zorg dat deze 2% bij de boer terecht komt en dan….

Past de productie per hectare land binnen de grenzen van bodem-,water-, lucht-, landschaps- en sociaal-culturele kwaliteit! Zie hier het artikel FD.

Ook de FAO schrijft de opgave naar natuur-inclusieve landbouw “.10 elements of agroecology that can guide us toward sustainable food systems” Het stuk Solutions from Connections geeft handvatten voor verandering!

Als laatste deel ik hier het stuk van The Conservation (26 maart 2018).  Aanstaande april wordt in Rome gesproken over ‘het opschalen van agro-ecologie’ en wordt het huidige voedselproductiesysteem tegen het licht gehouden.

IMG_2512

Wat een wenkend perspectief! Vanuit Landschap op je Bord willen we graag de producenten van de toekomst nu al (nu pas…?) meenemen in dit wenkende perspectief. Overal horen wij dat in het landbouwonderwijs deze ruimte en urgentie voor verandering nog niet (voldoende) doorklinkt.

Geen grote onderwijsveranderingen, wel beginnen bij het laten zien van voorbeelden dat het kan. Binnen de muren van de landbouwscholen de dialoog organiseren via ondernemers die het nu (al) doen en toch ook ‘gewoon’ een boterham verdienen. Leerlingen en studenten (en docenten) uitnodigen om vanuit eigen ondernemerschap en mogelijkheden – zonder goed of fout – anders te kijken.

Voor het ontwikkelen en produceren van een eerste visueel lespakket ‘ondernemen met en in je natuurlijke omgeving’ zoeken we mensen/ organisaties die ons kunnen helpen bij het vormgeven van de didactische onderdelen en mensen die verstand hebben van fondswerving. We horen het graag! Bel 0617391430 of mail hiske@conpuls.nl

Praktijkdag Wilde eend, 10 maart 2018

Kwetsbaar vanzelfsprekend is de ondertitel van de Praktijkdag Wilde eend op zaterdag 10 maart 2018.

Een bijzondere zoektocht, dat was het.. Eenjarige twijgen zoeken voor het vlechten van eendenkorven. Bosjes genoeg maar geschikte bosjes met de voldoende soepele eenjarige tenen hebben we niet kunnen vinden. Achterstallig onderhoud en het verdwijnen van de functionele prikkel deze bosjes te behouden (We hebben de twijgen niet meer nodig) spelen ons nu parten.

Dit, en ook de zo gewone Wilde eend, vertelt een verhaal over het veranderende landschap. Een verhaal over de relatie tussen landschap, natuur en mens. Deze mooie confrontatie heeft geleid tot het vormgeven en organiseren van de Praktijkdag Wilde eend: Kwetsbaar Vanzelfsprekend.

Praktijkdagen zijn een initiatief van Stichting Landschap op je Bord en gaan altijd over de relatie tussen landschap, natuur en mens. Via deze link tref je de folder met achtergrond en praktische informatie over deze Praktijkdag aan. We heten je van harte welkom op 10 maart!

Lees over het hoe, waarom en wat van deze Praktijkdag in de brochure: definitief Praktijkdag wilde eend

Aanmelden kan nu via hiske@conpuls.nl. Vragen? Aarzel dan niet contact op te nemen via hiske@conpuls.nl of 06 17391430.

wilde eend lijn

Praktijkdagen in 2018 weer op de kaart!

Na een periode van uitzoeken, reizen, nadenken en kijken… We gaan vanaf februari 2018 weer Praktijkdagen organiseren! Speciaal voor u Op Maat gemaakt voor personeel en relaties van horecagroothandel, de leerlingen en studenten beroepsonderwijs, de beleidsmedewerkers gemeente, Provincie en Rijk, specialisten waterschappen, adviesbureau’s, onderzoekers van universiteiten, medewerkers NGO’s ….. Net contact op wanneer u een Praktijkdag Op Maat wilt laten organiseren!

Ook gaan we weer een aantal Open Inschrijf Praktijkdagen organiseren… laat je verrassen!

image001

Lees hier meer over Praktijkdagen

Voedseltop

Op donderdag 26 januari 2017 vond in den haag de Voedseltop plaats. Veel aandacht voor ‘producten’ waardoor aandacht voor het samenspel tussen landschap, natuur, water, landbouw en voedsel naar mijn idee een beetje op de achtergrond raakte.

De kwaliteit, hoeveelheid, waarde en duurzaamheid van het voedsel op je bord is een resultaat van een complex en bijzonder samenspel. Een samenspel tussen ecologie, sociologie en economie, met als bindende factor de (professionele) mens.

Goed voedsel produceren begint met het kennis en begrip voor elkaars vakmanschap en belangen. Het rapport ‘Wat ligt er op ons Bord’ van het RIVM geeft een mooi doorkijkje naar het integrale samenspel. Selectief snoepen uit dit rapport is zonde en een gemiste kans.

We hebben elkaar nodig!

 

In de praktijk

Praktijkdagen!

Landschap op je Bord heeft een faceBook pagina voor haar Praktijkdagen! Een prachtige serie van deze Praktijkdagen zijn afgelopen jaar (medio 2015- medio 2016) georganiseerd. Bekijk ze hier allemaal. Vanaf zomer 2016 organiseren we op uw verzoek en passend bij uw leervragen Praktijkdagen Op Maat. Download hier de informatie uitdeel binnenkant praktijkdagen

image003

Vissers voor vissers. Vissers voor de maatschappij

In juli en augustus 2016 hebben we op verzoek van een aantal kust- en binnenvissers en in opdracht van WageningenUR LEI op bijzondere wijze vorm gegeven aan de kenniskring Visserij educatie en recreatie. Leren van elkaar, ondernemers voor ondernemers. Daarbij gehoor geven aan de wens meer van elkaar te willen leren en een vorm te vinden waarbij het niet steeds nodig is om bij elkaar te komen. We hebben gekozen voor het bezoeken en interviewen van ondernemers (vissers en agrariërs) in hun eigen praktijk.In de flyer flyer-kijken-reflecteren-leren-kenniskring-okt-2016 is de werkwijze beschreven.

De verdere uitwerking van deze wijze van peer to peer leren is vormgeven is een leer- en kijk “lesbrief”: kijken-reflecteren-leren-kenniskring-okt-2016

Programma 2017 -2018

Leren van het Nu
Van elkaar leren – kennisdelen.
Het visualiseren van de ambachtelijke, culinaire en landschappelijke kennis en ervaring van chef-koks en voedselproducenten en -verwerkers in hun netwerk; Kennis en kunde wordt deelbaar!

– Van de Zee, Op je bord
Kleinschalige kustvissers op de kaart
Partners: Euro Toques/Dutch Cuisine, Goede Vissers/netVISwerk/Vissersbond, lokale omroepen.

– Cooked Gelderland
4 dagen voedselpraktijk analoog aan COOKED van Michel Pollan
Partners: Provincie Gelderland, onderwijs en ondernemers

– Smaakherinneringen
Verhalen en praktijk ophalen in bejaarde- en verzorgingstehuizen.
Idee opgedaan in België bij organisatie “week van de smaak”
Visualiseren (oral historie met receptenboekjes)
Partners: Grote zorginstellingen, borgverzekeraars, Stichting CELL
(www.smaakherinneringen.nl is wordt ontwikkeld)

Leren door te Doen
Met elkaar leren – kennisdoorstroming.
Het uitwisselen van deze kennis en ervaring via praktijkgerichte bijeenkomsten en interactieve kennisuitwisseling. Kennis en kunde wordt gedeeld!

– minor Landschap op je Bord (HBO/ Post HBO)
Partner = Van Hall Larenstein: ism overheden, bedrijfsleven en NGO’s

– cursus landschap op je Bord (MBO/post MBO)
Partner = ROC Wageningen: ism overheden, bedrijfsleven en NGO’s

– Opleiding “sommelier” voor gerechten
Partner = academie gastronomie of met ROC
Het is bijzonder dat er mooie verhalen over prachtige wijnen aan tafel verteld worden en tegelijkertijd op de vraag “waar komt het lam vandaan” de gastheer/vrouw je meestal het antwoord schuldig moet blijven.
Een cursus (bijscholing en regulier) waarin chefs, en gastheren/vrouwen leren in te kopen en vertellen over de oorsprong van het eten.

– Praktijkdagen Op Maat. Zie brochure

– Schoolkippen

Iedere basis school schoolkippen
Lokaal project Den haag eo ism Boon in de Tuin (moestuinen) en Stadskiipen
Partner: Fonds 1818 en basisscholen

Leren voor de Toekomst
Voor elkaar leren –Systeem, organisatie- en kennisontwikkeling.
Professionals uit de zes domeinen inspireren tot samenwerking en kennisuitwisseling. Komen tot nieuwe dynamische kennis-, kunde- en praktijknetwerken!

– Serie in Pakhuis de Zwijger / Balie
– Cooked NL
– PraktijkTrajecten voor EZ & NGO’s & Ondernemers

Bestuur voltallig!

Woensdag 7 september 2016!
Rutger van Soelen, Hans Rutten en Arie Van Den Brand Brand hebben zich als bestuursleden verbonden aan Stichting Landschap op je Bord.

bestuurders-bij-arie-in-gesprek

 

Domeinen, professionals en vakmanschap op praktische, strategische en systemische wijze verbinden. Rutger, Arie en Hans zetten hun denken, doen en netwerk samen met Hiske Ridder in om de verbindingen op deze verschillen niveau’s te realiseren.

Eerste plannen en afspraken staan, natuurlijk ondergenot van samen goed eten bij ‘De nieuwe proef’ in Spierdijk.
Wordt vervolgd.

Het zijn van een Stichting is geen doel op zich. We hebben voor deze rechtsvorm gekozen omdat wij daarmee duidelijk maken een maatschappelijke en sociale organisatie zonder winstoogmerk te zijn. Daarnaast maakt het ‘zijn’ van een Stichting het samenwerken met anderen, bijvoorbeeld fondsen of andere sociale organisaties, soms makkelijker.

Vragen, meedoen en/of mooie voorstellen? Laat het weten, van harte welkom! Mail naar hiske@conpuls.nl of bel 06 17391430.

Over de grens

Wat & wie spelen een rol bij duurzaam, toegankelijk en zelfvoorzienend landschap op je bord? In deze korte docu uit Bhutan worden zowel dilemma’s als vertrouwen in het doorzettingsvermogen besproken. Landschap (blijvend) op je Bord gaat niet zomaar, gaat niet vanzelf en is niet vanzelfsprekend.
We hebben – hoe we het ook willen vormgeven en invullen – elkaars kennis, kunde en soms ook doorzettingsvermogen nodig om dat te bereiken.

 

Wil jij verkennen en aan de slag met wat de ander jou te bieden heeft en wat jij de ander te bieden hebt? Neem dan contact met ons op.

Nieuws Zomer 2016

Beste geïnteresseerden,

Vakantietijd is vaak wat meer tijd. Tijd voor elkaar, tijd om te lezen, tijd om te kijken, tijd om ………

Graag informeer ik jullie over een aantal ontwikkelingen bij Landschap op je Bord.

Praktijkdagen op Maat

Samenwerken begint met begrip voor elkaars vakmanschap en belangen. Ontmoeten is ‘Van onschatbare waarde’. Praktijkdagen Landschap op je Bord bieden je tijd voor elkaar en voedsel voor hoofd, hart en ziel voor jezelf.

Stichting Landschap op je Bord organiseert Praktijkdagen speciaal op maat voor jouw beleids-, onderwijs- projectteam (overheid, bedrijfsleven, NGO). Laat je verrassen en verrijken. Bekijk een kansen of knelpunten vanuit een andere invalshoek, vanuit de kijkrichting van een collega vakman.Meer informatie? https://landschapopjebord.nl/nieuwe-verbindingen/leren/

Van de Praktijkdag Brandrood Wit is een korte registratie gemaakt. Professionals en geïnteresseerden nemen elkaar mee in en naar elkaars wereld: Hoe zijn we verbonden, hoe kunnen we van elkaar leren?https://www.youtube.com/watch?v=I-PJD6sFkIM&sns=em

Praktijken delen, Praktijken begrijpen.

In mijn beroepspraktijk beland ik nog regelmatig rond te tafel met mensen die het niet met elkaar eens zijn. Vaak blijkt na navraag dat de tafelgenoten weinig tot niets van elkaars werk- en beroepspraktijk weten. Het conflict, een verschil in belangen, wordt heel anders bekeken en de mogelijkheden voor ‘oplossingen’ worden ruimer wanneer je elkaars beroepspraktijk wel kent. Soms is het niet direct mogelijk elkaar in eigen praktijk te ontmoeten. Dan is er een andere mogelijkheid: haal de praktijk naar je toe.

Heeft u een vraag, wilt u samen leren en/of is er een (gebieds)conflict? Landschap op je Bord biedt de mogelijkheid belanghebbenden/professionals in hun praktijk en met hun praktijk te interviewen. De interviews en de praktijken worden op film vastgelegd en worden in gezamenlijkheid gedeeld, bekeken en besproken. Wat leren van elkaar? Begrijpen we elkaar? Hoe gaan we verder.

Deze werkwijze, een vorm van ‘leren op afstand’ en ‘leven lang leren’, is flexibel vorm te geven en ook erg geschikt in het onderwijs. Bekijk als voorbeeld de opnames die we gemaakt hebben in de praktijk van Barbara en Jan Rodenburg, kustvissers. De registratie is zonder specifieke aanleiding gemaakt, het is luisteren naar wat zij te vertellen hebben. https://www.youtube.com/watch?v=RDppYPI-Wfo Nu, in een tijd waarin verschillende NGO’s en vissers over elkaar heen buitelen en overheden zoeken naar goede input voor beleid, is luisteren naar elkaar, leren van elkaar des te belangrijker.

Afgelopen juni en juli hebben we in opdracht van een groep Kust- en binnenvissers 10 collega’s uit de visserij en landbouw geïnterviewd over de betekenis en uitvoering van educatieve activiteiten voor henzelf en hun bedrijf.  De vissers benutten de interviews om naar zichzelf en hun bedrijfspraktijk te kijken en te ontdekken wat wel/niet past. Peer to Peer leren, ook waar het niet altijd mogelijk is elkaar te ontmoeten en bezoeken.  De aanpak wordt zeer gewaardeerd.

Mogelijkheden van het visueel leren doorspreken? Aarzel niet contact op te nemen.

Landschap op je Bord wordt een Stichting

Hans Rutten, Rutger van Soelen en Arie van den Brand ondertekenen als bestuursleden begin september de akte van oprichting van Stichting Landschap op je Bord. Zij onderschrijven en steunen de achtergrond, doelstellingen en werkwijzen van Landschap op je Bord. Zij stellen hun kennis, kunde en ervaring beschikbaar bij het verder vormgeven van activiteiten en het samenwerken met jullie.

Het oprichten van een Stichting is geen doel. Het is een manier om onze social georiënteerde werkwijze zonder winstoogmerk, formeel en informeel te benadrukken.  Via de website www.landschapopjeBord.nl, een informatiebron blijvend in ontwikkeling, is verdere achtergrondinformatie te vinden.

Ruimte voor Contact

Graag houden wij contact met jullie, we horen graag hoe we voor jou en voor elkaar van betekenis kunnen zijn.

Een prettige vakantietijd, tijd voor jezelf en elkaar.

 

Hartelijke groet,

Hiske Ridder – Connecting people and business in  landscape, nature, agriculture and food culture

Mobiel: 06 17391430

Twitter: @hiskeridder @landschapbord

FaceBook:  Hiske Ridder

Website: www.landschapopjebord.nl